2

Systém EZS signalizuje vstup neoprávněných osob, požár, únik plynu, zaplavení atd., následně při vyhlášení poplachu sirénou předává informaci:

Prozvoněním a posláním SMS s informací o narušení konkrétního prostoru
Přivoláním bezpečnostních složek – POLICIE nebo bezpečnostní agentury
Jednotlivé prvky EZS

  • Autonomní požární hlásiče

  • Požární hlásiče napojené na systém EPS

  • Profesionální EPS – požární systém

  • Nouzové osvětlení pro evakuaci osob

obsluha a komunikace se systémem

slouží k zapínání a vypínání systému, možnost ovládání vjezdových nebo garážových vrat či osvětlení

řídí chod všech prvků a vyhodnocuje jednotlivé situace podle stavu systému

volá a posílá SMS s informací o narušení objektu a konkrétní zóny

vyhodnocuje pohyb v chráněné zóně

akusticky vyhodnocuje tříštění skla

detekce kouře a vysokých teplot

indikace zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.)

slouží k detekci nebezpečného a jedovatého oxidu uhelnatého CO (vhodné pro garáže, místnosti s krbem apod.)

slouží k detekci zemního plynu, PROPAN-BUTANU a dalších hořlavých plynů (vhodné pro místnosti s kotlem, kuchyně apod.)
slouží k signalizaci otevřených dveří, oken, odcizení okapů nebo jiných pevných částí domu

slouží k hlídání neoprávněného vstupu k domu, do zahrad a rozlehlých areálů

při poplachu informuje osoby uvnitř o narušení, požáru atd. a zároveň má plašící účinek na pachatele

světelná a akustická signalizace poplachu